Računovodske storitve

Stranke potrebujejo kvalitetno opravljene računovodske storitve. Te so sicer stvar dogovora, za vas pa smo pripravili seznam najpomembnejših:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige,…)
 • obračunavanje DDV
 • obračunavanje plač in prispevkov, avtorskih honorarjev, najemnin, pogodb o delu ter ostalih osebnih dohodkov in poročanje davčni upravi ter ZPIZ-u o teh prejemkih
 • izdelava med letnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida,… za potrebe DURS-a in AJPES-a)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • izdelava poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in izdelava IOP obrazcev
 • vodenje evidence osnovnih sredstev
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom.

V isti kategoriji:

This entry was posted in Poslovanje. Bookmark the permalink.