Pomembna dejstva o davkih na Hrvaškem

Se tudi vam zdi, da vam država pobere veliko denarja in da plačujete nerazumno visoke davke? Pa ste kdaj uspeli narediti primerjavo po višini stopenj obdavčitve z drugim državami v Evropski uniji? Če ste, potem ste ugotovili, da ima najnižjo splošno stopnjo DDV Luksemburg, in da je davek od dobička najnižji v Bolgariji. Sicer pa je Evropska komisija določila najnižje stopnje DDV, ki jih lahko posamezna država uporablja. Najnižja stopnja DDV je tako 15 %, najnižja znižana stopnja pa 5 %.

Zaupali vam bomo, kako je z davki na Hrvaškem. Prispevek bo za vas zagotovo zanimiv, sploh pa, če ste državljani Slovenije in imate na Hrvaškem v lasti počitniško nepremičnino, ki jo oddajate.

Davki na Hrvaškem

Zagotovo veste, da morate upoštevati hrvaške predpise. Tamkajšnja zakonodaja določa, da lahko na ozemlju Hrvaške nepremičnino upravljajo le njihovi državljani.

Davek na dohodek podjetja

Hrvaška podjetja plačujejo davek od dobička pravnih oseb. Standardna davčna stopnja znaša 18 %. Zavezanci, katerih dohodek je manjši od 3 milijone hrvaških kun, so obdavčeni z 12 % stopnjo.

Davki na Hrvaškem

Davki na Hrvaškem za rezidente, družbe, ki so vpisane v sodni ali drug register alo so dejansko upravljane ali nadzorovane s Hrvaške, se plačujejo glede na davke od dohodka, ki je ustvarjen v njihovi državi ali tujini. Nerezidenti pa plačujejo davek na dohodek iz dohodka, ki izvira iz države same.

Davek po odbitku

Davki na Hrvaškem po odbitku za dividende in druge oblike distributiranih dobičkov znašajo 12 %. Davki po odbitku se ne plačujejo, za dividende, ki jih hrvaška družba izplača drugi rezidenčni družbi. Na obresti, ki jih družba na Hrvaškem izplača nerezidentom, se plača 15 % davek po odbitku. Ob tem je mogoče uveljaviti znižanja in oprostitve iz Direktive o skupnem sistemu obdavčitve obresti in licenčnin.

Davki na Hrvaškem po odbitku iz naslova licenčnin in avtorskih honorarjev nerezidentom znašajo 15 %.

Davki na dodano vrednost

Zavezanci za hrvaški davek na dodano vrednost so podjetja in posamezniki, ki na Hrvaškem opravljajo obdavčljive transakcije. Standardna stopnja je 25 %, znižani stopnji pa sta 13 % in 5 %. Davka so oproščene nekatere dobave. Če letni promet podjetja ali posameznika presega 300 000 kun, potem se morajo registrirati za namene DDV.

V isti kategoriji:

This entry was posted in Ekonomija, Poslovanje. Bookmark the permalink.